Felhasználási feltételek

A jelen weboldal (továbbiakban: weboldal) üzemeltetője az Essity Hungary Kft. (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51., cégjegyzékszám: 01-09-716945, a továbbiakban: Essity).

Jogi nyilatkozat
 
A jelen weboldalon található anyagokat és információkat az Essity kizárólag tájékoztatás céljából nyújtja a felhasználóknak. A weboldal felhasználó által történő felkeresésére, valamint az itt található információk használatára a jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt feltételek érvényesek. A weboldal használatával kapcsolatos adatvédelmi információkért az Adatvédelmi nyilatkozatunkat is ajánljuk a felhasználó szíves figyelmébe.
 
A weboldalon található tartalmak egyetlen példányban tölthetők le az alábbiakban rögzített rendelkezéseknek megfelelően. A weboldal tartalmainak letöltésével a felhasználó elfogadja a használatra vonatkozó alábbi feltételeket. Ha nem kívánja elfogadni az alábbi feltételeket, ne használja a weboldalt és ne töltsön le onnan tartalmakat.
 
Egy felhasználónak évente 2 alkalommal áll módunkban ingyenes termékmintát küldeni. 

Védjegyek
 
Valamennyi védjegy, márkanév, embléma, és logó az Essity Hygiene and Health AB, annak leány-, és társvállalatai, licencbe adói, valamint vegyesvállalati partnerei (a továbbiakban együttesen: Essity Csoport) tulajdonában van. Az Essity Csoport védjegyei, márkanevei, emblémái és logói csak a jelen használati feltételek szerint, illetve az Essity előzetes írásos engedélyével használhatók fel.
 
Az Essity Csoport védjegyeinek az Essity termékek reklám- és promóciós célú használatához az Essity engedélye szükséges.
 
Egyetlen letöltésre korlátozott használat
 
A weboldalon található valamennyi tartalom, beleértve a szöveget, ábrákat, grafikát, logókat, ikonokat, képeket, hangfelvételeket és szoftvert, az Essity Csoport vagy tartalomszolgáltatóinak tulajdona és a nemzetközi, svédországi, illetve magyar szerzői jogi jogszabályok hatálya alatt áll. A weboldalon található tartalmak engedély nélküli, jogosulatlan használata vagy terjesztése sérti a szerzői jogi, a védjegyekre vonatkozó, illetve egyéb jogszabályokat, és polgári- illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.
Az Essity kifejezett írásos engedélye nélkül sem a weboldal, sem annak egyes részei nem másolhatók, reprodukálhatók, értékesíthetők vagy továbbértékesíthetők, továbbá semmiféle más módon nem használhatók fel kereskedelmi célra. Az Essity kifejezett írásos engedélye nélkül az Essity weboldalakról a felhasználó a tartalmat egyetlen példányban töltheti le számítógépre, kizárólag saját személyes, nem pedig kereskedelmi célú vagy belső használat céljából.
 
Az adatokat, információkat tilos módosítani, felhasználni vagy továbbítani bármilyen kereskedelmi célra; tilos eltávolítani az adatokról, információról a szerzői jogi védelemre utaló megjelöléseket. A felhasználó elismeri a felelősségét a weboldalon található tartalmak illetéktelen másolásának megakadályozásáért. Szervezeti felhasználó köteles biztosítani, hogy valamennyi alkalmazottja és alvállalkozója betartsa a fenti korlátozásokat.
 
A felhasználó felelős a szerzői jogi védelemre vonatkozó valamennyi előírás betartásáért. Az Essity kizárólag a weboldal egyes tartalmainak egyszeri, a megtekintéshez szükséges letöltését és másolását engedélyezi; illetve a weboldal egy példányának kinyomtatását, amennyiben az az ésszerű, személyes használathoz szükséges. A weboldalon található tartalmak bármilyen egyéb felhasználása tilos. Az Essity írásos engedélye nélkül a weboldal, illetve annak hivatkozása nem helyezhető át más weboldalra. Az Essity Csoport nem ruházza fel a felhasználót semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos jogosultsággal szellemi tulajdonára, védjegyeire vagy üzleti titkaira vonatkozóan.
 
Felelősség kizárása

A jelen weboldalon található információkért, adatokért, tartalmakért az Essity sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal felelősséget. A weboldalon elhelyezett, harmadik fél weboldalára mutató hivatkozások kizárólag a felhasználók kényelmét szolgálják, azonban az Essity semminemű felelősséget nem vállal az ezen weboldalak tartalmáért, vagy azok hitelességéért.
 
Az Essity semmiféle körülmények között nem vállal felelősséget semmiféle, a weboldalon található információk használatából, alkalmazásából vagy a weboldalhoz való hozzáférés hiányából eredő károkért, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a nyereségkiesést, az üzletmenet megszakadást vagy az információveszteséget, akkor sem, ha a károk bekövetkezésének lehetőségéről azEssity-nek tudomása lehetett.
 
Az Essity továbbá nem vállal felelősséget az adatok, információk pontosságáért vagy teljességéért, ideértve szöveget, grafikát, hivatkozásokat vagy bármilyen egyéb, a weboldalon található tartalmakat. Az Essity előzetes értesítés nélkül, bármikor módosíthatja a weboldalon található-, illetve valamely termékéhez kapcsolódó tartalmat a weboldalon. Az Essity nem vállal kötelezettséget a weboldalon található tartalmak frissítésére.
 
Felhasználó által közölt információ
 
Valamennyi adat, információ vagy más tartalom, amelyet a felhasználó közöl a weboldalon nyilvános, nem kizárólagos, jogdíjmentes, visszavonhatatlan, teljes mértékben allicenszbe adható és szerzői jog által nem védett információnak minősül. Az Essity-t nem terheli semmiféle kötelezettség a felhasználó által közölt tartalmakkal kapcsolatban.
 
Az Essity szabadon megoszthatja, másolhatja, továbbíthatja, felhasználhatja és/vagy más módon hasznosíthatja a felhasználó által közölt adatokat, információkat, ideértve az adatokat, képeket, hanganyagot, szöveget és egyéb tartalmakat bármely kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra.
 
Amennyiben a felhasználó személyes adatokat közöl a weboldalon vagy más módon, azzal beleegyezik abba, hogy az általa közölt adatokat az Essity felmérésekhez, illetve a termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítéséhez felhasználja, ideértve az adatok külső feleknek és más országokba való továbbítását, illetve azoknak az interneten való közzétételét. Az Essity a személyes adatok feldolgozását a vonatkozó magyar jogszabályok alapján végzi. A helytelen adatokra vagy más, a személyes adatokra vonatkozó kérdések tekintetében a felhasználó kapcsolatba léphet az Essity-vel.
 
A weboldalon tilos közölni bármilyen sértő, mások adatvédelmi jogaiba, illetve egyébként jogszabályba ütköző adatot, információt, tartalmat. Az Essity a tudomására jutott ilyen adatokat, információkat, tartalmakat törli és fenntartja a jogot az ilyen tartalmakat közlő felhasználók kitiltására a weboldalról.
A harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokra, így például a Facebook használatára, a harmadik fél feltételei vonatkozhatnak. A Facebook esetében például a Statement of Rights and Responsibilities (Jogokra és Kötelezettségekre Vonatkozó Nyilatkozat) vonatkozik a Facebook összes felhasználójára és látogatójára, ezért azt ajánljuk, hogy a Facebook szolgáltatásainak igénybe vétele előtt olvassa el ezt a nyilatkozatot.
 
Egyéb rendelkezések
 
Az Essity fenntartja a kizárólagos jogot:
(1) jelen Jogi Nyilatkozat bármikor történő módosítására,
(2) a közölt tartalmak megfigyelésére és eltávolítására; és/vagy
(3) arra, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor megszakítsa a weboldal elérhetőségét.
 
Ha jelen Jogi Nyilatkozat bármely feltétele, előírása vagy rendelkezése jogszabályba ütközőnek, érvénytelennek, semmisnek, vagy bármilyen okból végrehajthatatlannak minősülne, az semmilyen módon sem befolyásolja vagy korlátozza a további feltételek, előírások és rendelkezések jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát.
 
Essity Hungary Kft.
Inkontinencia Divízió
HU-1021 Budapest, Budakeszi út 51.
Magyarország
Telefon: +36-1-392-2100